Van de voorzitter

19,10,200 Reacties

Het eerste elftal draait nogal wisselvallig en heeft tot dusverre 1 keer gewonnen, 1 keer verloren en2 keer gelijk gespeeld. Zo te zien is de 4de klasse G best een sterke poule, waar het niveauverschilonderling niet al te groot is. Het is een groep met veel potentie, waarvan we toch wel verwachtendat the boys in het linkerrijtje zullen eindigen. De trainingsopkomst onder de begeleiding van de trainers Yoeri Tol en Herman Versluis is goed te noemen en er heerst een goede geest, waar ook de leiderJeroen van Voorst beslist zijn aandeel in heeft. 

Het tweede elftal onder begeleiding van trainer Kees Vierhout en leider Peter Spoor draait leuk mee enheeft al een paar leuke overwinningen in de wacht gesleept. Ook hier is de trainingsopkomst goedte noemen.De veteranen trainen met een leuke groep op de donderdagavond gedreven door het enthousiasmevan ondermeer Rowin de Jong en ondersteunen waar nodig het tweede elftal.Op de donderdagavond is het weer beregezellig in en rondom de kantine en er heerst weer een echtevoetbalsfeer, mede door het geweldige barduo Cock en Betty, die weer een beetje nieuw leven in dekantinesfeer/omzet hebben geblazen. 

Helaas werden we gedwongen door de Corona-maatregelen de kantine voor 3 weken te sluiten en ophet moment dat ik dit schrijf dreigt het hele amateurvoetbal voor een ieder van 18 jaar en ouder stilkomen te liggen. Dus we gaan een onzekere en vreemde tijd tegemoet.

Laten we met zijn allen in ieder geval goed luisteren naar de adviezen/verplichtingen welke vanhogerhand komen. Onze gezondheid is immers het grootste goed in het leven.
Tot zover,met sportieve groet,

Dick Blom